Giới thiệu về Tân Lạc Sơn

Tân Lạc Sơn nghĩa là “Niềm vui Mới cho Vùng núi”, những thành viên sáng lập của Tân Lạc Sơn tới từ nhiều vùng miền với nhiều chuyên môn khác nhau nhưng chúng tôi có chung mục đích là Cùng nhau Hợp tác để trở nên: Mạnh mẽ hơn, Hiệu quả hơn và Nhiều niềm vui hơn.

Năm 2014, chúng tôi đã thành lập Tân Lạc Sơn dưới tư cách pháp nhân là 1 Hợp tác xã với 7 thành viên sáng lập.

Với những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ: Nông dân phát triển sinh kế, phát triến hệ thống canh tác hữu cơ, bảo tồn đa dạng sinh học và áp dụng quy luật sinh thái vào canh tác nông nghiệp. Chúng tôi đã phối hợp cùng các cộng đồng địa phương tạo ra các vùng sản phẩm thuận tự nhiên, hữu cơ, GACP…

Hợp tác xã đầu tư quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hiệu xuất cao nhằm tạo ra sản phẩm tiện dụng và có công dụng tốt cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.

Cách của chúng tôi đã và đang làm là đầu tư xây dựng các mô hình chuẩn. Từ những mô hình hiệu quả đó chúng tôi chuyển giao lan rộng ra cộng đồng từ đó đảm bảo tính hiệu quả, uy tín của Tân Lạc Sơn với cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng Tân Lạc Sơn “Vùng cao sẽ tràn ngập niềm vui” khi những sản phẩm được canh tác bởi những người nông dân hạnh phúc, trên những cánh đồng hạnh phúc sẽ mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm giúp gia đình họ cũng sẽ hạnh phúc hơn.