Những người sáng lập Tân Lạc Sơn hầu hết đến từ Tây Bắc, Việt Nam. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian học tập tại Hà Nội và công tác tại một số Cơ quan Chính phủ và Tổ chức Phi chính phủ. Chúng tôi có mong muốn góp phần “Mang tới triệu niềm vui” và đó cũng là nghĩa đầy đủ của tên gọi Tân Lạc Sơn (Niềm vui mới cho người dân vùng núi).

Năm 2014, chúng tôi đã thành lập Hợp tác xã Tân Lạc Sơn với ý nguyện thực hiện mong muốn “Mang tới triệu niềm vui” cho các thành viên và cả cộng đồng.

Với những kinh nghiệm trong việc hỗ trợ: Nông dân phát triển sinh kế, phát triến hệ thống canh tác hữu cơ, bảo tồn đa dạng sinh học và áp dụng quy luật sinh thái vào canh tác nông nghiệp. Chúng tôi đã phối hợp cùng các cộng đồng địa phương tạo ra các vùng sản phẩm thuận tự nhiên, hữu cơ, GACP…

Hợp tác xã đầu tư quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hiệu xuất cao nhằm tạo ra sản phẩm tiện dụng và có công dụng tốt cho sức khỏe người tiêu dùng cũng như hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.

Cách của chúng tôi đã và đang làm là đầu tư xây dựng các mô hình chuẩn. Từ những mô hình hiệu quả đó chúng tôi chuyển giao lan rộng ra cộng đồng từ đó đảm bảo tính hiệu quả, uy tín của Tân Lạc Sơn với cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng Tân Lạc Sơn sẽ “Mang tới triệu niềm vui” qua việc mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt cho Sức khỏe, tạo Sinh kế ổn định cho người sản xuất và các giải pháp luôn được cải tiến và phát triển theo hướng hài hòa và bảo tồn hệ Sinh thái tự nhiên.