Liên hệ

Hợp tác xã Tân Lạc Sơn

Địa chỉ: Xóm Ba, xã Tử Nê, Tân Lạc Hòa Bình.

Số điện thoại giải đáp thắc mắc: 02186.255.247

Số điện thoại hỗ trợ bán hàng: 0844.258.999

Cảm ơn và Hân hạnh được phục vụ.